Στρατηγική

Η φιλοδοξία της Ipsen είναι να καταξιωθεί ως ηγέτιδα εταιρεία βιοτεχνολογίας παγκοσμίως, με εστίαση στην καινοτομία και την Εξειδικευμένη Φροντίδα.

 

H Ipsen έχει εφαρμόσει μία στρατηγική με βάση μία ιδιαίτερη εστίαση σε βασικά θεραπευτικά πεδία στην Εξειδικευμένη Φροντίδα, ενώ έχει προχωρήσει και στην εφαρμογή ενός βιώσιμου υποδείγματος στα Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας μέσω του εμπορικού μοντέλου OTx1.
Στην Εξειδικευμένη Φροντίδα, η Ipsen έχει εστιάσει σε τρία βασικά θεραπευτικά πεδία, την Ογκολογία, τις Νευροπιστήμες και τα Σπάνια Νοσήματα, όπου μπορεί να εδραιώσει ηγετική θέση και να κεφαλαιοποιήσει την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει σε όλα τα στάδια από την ανάπτυξη των φαρμάκων έως την εμπορική εκμετάλλευσή τους. Για να συμπληρώσει τη συνεχιζόμενη υλοποίηση των πλάνων της στα βασικά προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών λανσαρισμάτων των προϊόντων Cabometyx® και Onivyde®, η Ipsen έχει ορίσει ένα στοχευμένο και δυναμικό μοντέλο καινοτομίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του πεδίου της Εξειδικευμένης Φροντίδας.

Για τη δημιουργία ενός βιώσιμου χαρτοφυλακίου καινοτόμων υπό ανάπτυξη προϊόντων, η Ipsen θα μετασχηματίσει το μοντέλο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που έχει υιοθετήσει, επιταχύνοντας την υλοποίηση εστιασμένων εσωτερικών προγραμμάτων και αποκτώντας προϊόντα από τρίτους.

Η Ipsen θα συνεχίσει να επενδύει στην επιχειρηματική της ανάπτυξη μέσω καινοτόμων δομημένων συμφωνιών με εστίαση στα υπό ανάπτυξη προϊόντα πρώιμου έως μεσαίου σταδίου στα τρία βασικά θεραπευτικά πεδία, επικεντρωνόμενη σε εκείνα τα υπό ανάπτυξη προϊόντα που είναι τα καλύτερα στην κατηγορία τους και για τα οποία θα έχει την, πλήρη κυριότητα και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης παγκοσμίως.

Στα Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας, για να εγκαθιδρύσει μία βιώσιμη και αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, η Ipsen θα ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό του μοντέλου OTx και θα προχωρήσει σε μόχλευση των τριών κύριων εμπορικών σημάτων που είναι ηγέτες στην αγορά τους, μέσω καινοτομιών για τους καταναλωτές, σύλληψης της υποκείμενης ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές και ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής θα επιτρέψει ευλόγως στην Ipsen να δει τις πωλήσεις της να συνεχίσουν να αυξάνονται και την κερδοφορία της να παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση.

Οι εκτιμήσεις για το 2020 περιλαμβάνουν:

  • Πωλήσεις άνω των 2,5 δισ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μίας αύξησης των πωλήσεων Εξειδικευμένης Φροντίδας άνω του 14% ετησίως κατά την περίοδο 2016-2020 και μίας αύξησης των πωλήσεων των Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας μεταξύ 4% και 6% ετησίως
  • Περιθώριο Κύριων Εσόδων Εκμετάλλευσης άνω του 30%.

Η καθοδήγηση αυτή περιλαμβάνει τη συνεισφορά από τις πρόσφατες εξαγορές του 2017, ενώ δεν περιλαμβάνει τον αντίκτυπο από οποιαδήποτε περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη (με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης που σχετίζονται με πιθανά νέα υπό ανάπτυξη προϊόντα πρώιμου έως μεσαίου σταδίου). Καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο από δυνητικές ανταγωνιστικές απειλές κατά του Somatuline®

 

Τελευταία ανανέωση 17/07/2018