Φαρμακοεπαγρύπνηση

Το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης στην Ipsen διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, αξιολογώντας σε συνεχή βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας με στόχο την εξισορρόπηση των οφελών έναντι των κινδύνων των φαρμάκων μας.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ;

Φαρµακοεπαγρύπνηση είναι ο όρος που περιγράφει την επιστημονική προσέγγιση και τις ενέργειες που σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων επιδράσεων και κάθε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με τα φάρμακα.

Αποσκοπεί στη βελτίωση της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας σε σχέση με τη χρήση φαρμάκων και την προαγωγή της κατανόησης, της εκπαίδευσης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας και το ευρύ κοινό.

Οι χώρες διαθέτουν κανονισμούς και νόμους που υποχρεώνουν τους παρασκευαστές φαρμάκων να ειδοποιούν τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για τις αναφορές ανεπιθύμητων επιδράσεων. Οι αρχές προβαίνουν σε επιθεώρηση των παρασκευαστών σε περιοδικά διαστήματα, για να διασφαλίζουν ότι αυτοί εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

 

ΠΟΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ;

Όταν τα φάρμακα κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην αγορά, υπάρχουν σχετικά περιορισμένες πληροφορίες γύρω από την ασφάλειά τους από τις κλινικές δοκιμές, οι οποίες διεξάγονται σε σχετικά μικρό αριθμό ατόμων και στις οποίες η συμμετοχή κάποιων πληθυσμών, όπως είναι π.χ. οι έγκυοι γυναίκες, δεν επιτρέπεται. Όλα τα φάρμακα έχουν κινδύνους αλλά και οφέλη και το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, αξιολογώντας σε συνεχή βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας με στόχο την εξισορρόπηση των οφελών έναντι των κινδύνων.

Κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Ανεπιθύμητες επιδράσεις των φαρμάκων
 • Χρήση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού
 • Παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα
 • Έκθεση σε φάρμακα στον χώρο εργασίας
 • Υπερδοσολογία, κακή χρήση του φαρμάκου
 • Παράπονα σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα
 • Απομιμήσεις φαρμακευτικών προϊόντων
 • Μη αναμενόμενο όφελος από ένα φάρμακο
 • Έλλειψη αποτελεσματικότητας κ.λπ.
 • Θάνατος κατά την περίοδο της χρήσης ενός φαρμάκου
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων και μεταξύ φαρμάκων και τροφών
 • Χρήση ενός φαρμάκου εκτός εκείνης για την οποία προορίζεται
 • Σφάλματα σε σχέση με τη φαρμακευτική αγωγή

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σε σχέση με την υγεία σας για όσο διάστημα παίρνετε κάποιο φάρμακο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τη νοσηλεύτριά σας.

Θα πρέπει πάντοτε να διαβάζετε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης που παρέχεται μαζί με το φάρμακό σας. Σε αυτό καταγράφονται όλες οι ανεπιθύμητες επιδράσεις ή τα προβλήματα που γνωρίζουμε, καθώς και συμβουλές για το τι θα πρέπει να κάνετε.

Μπορείτε να αναφέρετε ενδεχόμενες ανεπιθύμητες επιδράσεις στον γιατρό, τη νοσηλεύτρια ή τον φαρμακοποιό σας. Οι λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο περιγράφονται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης που σας παρέχεται μαζί με το φάρμακό σας.

Μπορεί επίσης να θέλετε να αναφέρετε την ανεπιθύμητη επίδραση που εμφανίσατε στον παρασκευαστή του φαρμάκου. Εάν θα θέλατε να αναφέρετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη επίδραση έχετε εμφανίσει με ένα φάρμακο της Ipsen, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης της Ipsen στον αριθμό τηλεφώνου +30 210 9858930 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση medinfo.greece@ipsen.com.

Τα ανεπιθύμητα συμβάντα θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στο Τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης της Ipsen, στον αριθμό τηλεφώνου +30 210 9858930 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pharmacovigilance.greece@ipsen.com

Τελευταία ανανέωση 12/07/2018