λίστα προϊόντων

Δείτε τα φάρμακα που διατίθενται στην Ελλάδα

SH-List-of-Products
SH-Pharmacovigilance

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης στην Ipsen διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, αξιολογώντας σε συνεχή βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας με στόχο την εξισορρόπηση των οφελών έναντι των κινδύνων των φαρμάκων μας.

Τελευταία ανανέωση 07/11/2018