Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα

Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (ΝΚΚ) αντιπροσωπεύει το 2%-3% όλων των περιστατικών καρκίνου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη νόσο, τη διάγνωση και τις θεραπείες της.

Πηγές :

1 Chow WH, Dong LM, Devesa SS. . Epidemiology and risk factors for kidney cancer. Nat Rev Urol 2010; 7: 245–257
2 http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/kidney-cancer/incidence
3 Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scand J Surg 2004;93(2):88-96 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15285559
4 Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013 Apr;49(6):1374-403. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23485231
5 Levi F, Ferlay J, Galeone C, et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int 2008 Apr;101(8):949-58 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18241251
6 Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
7 Guidelines on Renal Cell Carcinoma, European Association of Urology, 2017– http://uroweb.org/guideline/renal-cell-carcinoma/
8 American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/kidney-cancer/treating.html
9 European Association of Urology. Guidelines for Clear Cell Renal Cancers That Are Resistant to Vascular Endothelial Growth Factor Receptor–Targeted Therapy https://uroweb.org/wp-content/uploads/Powles-T-et-al.-Eur-Urol-2016-69-4.-Updated-EAU-Guidelines-for-clear-cell-renal-cancer-patients-who-fail-VEGF-targeted-therapy.pdf

Τελευταία ανανέωση 07/11/2018