Νευροενδοκρινείς όγκοι

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι απαντώνται συχνότερα στη γαστρεντερική οδό. Ορισμένες φορές ασυμπτωματικοί, μπορούν να εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες ορμονών, οι οποίες επηρεάζουν τις οργανικές λειτουργίες του σώματος και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο πεπτικό σύστημα, απώλεια σωματικού βάρους, ερυθρότητα του δέρματος και εξάψεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη σπάνια ενδοκρινή νόσο, τη διάγνωσή της και τις διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες.

Πηγές :

http://www.tne-infos.fr/

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/neuroendocrine/neuroendocrine-cancer/types-of-tumours/gastrointestinal-neuroendocrine-tumours/?region=qc#Signes_symptômes

1. Gastrointestinal Carcinoid Tumors: American Cancer Society Website: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003102-pdf.pdf. Accessed October 28, 2014

2.Niederle MB, Hackl M, Kaserer K, Niederle B. Gastroenteropancreatic neuro-endocrine tumours: the current incidence and staging based on the WHO and European Neuro-endocrine Tumour Society classification: an analysis based on prospectively collected parameters. Endocr Relat Cancer 2010;17(4):909-18

3.Lepage C, Bouvier AM, Phelip JM, Hatem C, Vernet C, Faivre J. Incidence and management of malignant digestive endocrine tumours in a well defined French population. Gut 2004; 53(4):549-53

Τελευταία ανανέωση 07/11/2018