Σπαστικότητα

Διάφορες παθήσεις μπορεί να ευθύνονται για τη σπαστικότητα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ),  της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, της πολλαπλής σκλήρυνσης και της εγκεφαλικής παράλυσης. Καθώς βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση σύσπασης, τα άκρα με σπαστικότητα χάνουν την ευκαμψία τους, προκαλώντας πόνο και προβλήματα κινητικότητας στους πάσχοντες. Η Ipsen έχει μακρά ιστορία ανάπτυξης θεραπειών για τη σπαστικότητα. Μάθετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις αιτίες της πάθησης, τις μεθόδους διάγνωσης και τις διάφορες θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες.

Η σπαστικότητα αναπτύσσεται σταδιακά

Απαιτείται ενδελεχής κλινική ανάλυση για τη διάγνωση της σπαστικότητας

Η θεραπεία της δεν είναι πάντοτε επιθυμητή επιλογή

Τελευταία ανανέωση 07/11/2018