Ογκολογία

O καρκίνος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, προκαλούμενος από μία δυσλειτουργία κάποιων από τα κύτταρα του οργανισμού. είτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη, τον καρκίνο του μαστού, το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και τους νευροενδοκρινείς όγκους.

oncology-SH
SH-Neurosciences

Νευροεπιστήμες

Νευροεπιστήμη είναι η μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία μπορεί να ευθύνεται για πολύ εξουθενωτικές κινητικές διαταραχές που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και την ανεξαρτησία των ασθενών

Σπάνια νοσήματα

Στο πεδίο των σπάνιων νοσημάτων, η Ipsen έχει υιοθετήσει μία προσέγγιση που είναι εστιασμένη στους ασθενείς και αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των ατόμων που έχουν προσβληθεί από σπάνιες διαταραχές, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών υψηλής ποιότητας που στοχεύουν σε μη καλυπτόμενες ανάγκες. Ο στόχος μας είναι η υποστήριξη των ασθενών με φαρμακευτικά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις σε ολόκληρο το φάσμα της περίθαλψης, από τη διάγνωση έως και την παρακολούθηση της θεραπείας.

SH-Endocrinology
Τελευταία ανανέωση 07/11/2018