1 καινοτόμο επιστημονική πλατφόρμα

Η Ipsen έχει οικοδομήσει δύο τεχνολογικές πλατφόρμες στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, τις τοξίνες και τα πεπτίδια, όπου διακρινόμαστε για την αναγνωρισμένη εξειδίκευσή μας. Αυτή η εξειδικευμένη γνώση ανοίγει επίσης την πόρτα στην πιθανότητα χαλιναγώγησης των συνεργειών μεταξύ τοξινών και πεπτιδίων σε υβριδικά μόρια όπως οι στοχευμένοι αναστολείς έκκρισης (targeted secretion inhibitors – TSI). Με τις μοναδικές ιδιότητές τους, αυτά τα μόρια είναι πολλά υποσχόμενα ως προς τη θεραπεία νευρομυϊκών, ενδοκρινών και υπερπλαστικών διαταραχών, καθώς και ως προς την αντιμετώπιση του πόνου.

 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΞΙΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΟΞΙΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι επιστήμονες της Ipsen έχουν επενδύσει 25 έτη στην έρευνα των μηχανισμών και των δυνητικών εφαρμογών της βοτουλινικής τοξίνης τύπου Α. Αυτή η σύνθετη πρωτεΐνη είναι μία εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Clostridium botulinum. Χρησιμοποιούμενη πλέον στη θεραπεία της σπαστικότητας, έχει καταστεί από τους αναστολείς της βοτουλινικής τοξίνης μία αποτελεσματική θεραπεία για παθήσεις που επηρεάζουν τη σύναψη μεταξύ μυός και νεύρου, η οποία βρίσκεται στη ρίζα της υπερσύσπασης κάποιων μερών του σώματος. Αυτό το μοναδικό μόριο έχει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα δυνητικών θεραπευτικών εφαρμογών σε πολλούς τομείς, κατά κύριο λόγο στη Νευρολογία, αλλά και στην Ογκολογία, την Ενδοκρινολογία και την Αισθητική Ιατρική.
Όταν πεπτίδια και τοξίνες διαμορφώνονται μέσω γενετικής μηχανικής για να παράγουν στοχευμένους αναστολείς έκκρισης (targeted secretion inhibitors – TSI), είναι πλέον δυνατή η στόχευση της τοξίνης προς διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους, ανάλογα με τα πεπτίδια που χρησιμοποιούνται. Ο Όμιλος είναι ένας από τους πολύ λίγους εταιρικούς φορείς που έχουν τελειοποιήσει την παρασκευή και τον έλεγχο αυτού του προϊόντος, μαζί με τις τεχνολογίες που απαιτούνται για τη διερεύνηση νέων εφαρμογών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων που βασίζονται στις τοξίνες.

 

ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

Ενώ μέχρι σήμερα παράγονταν με συμβατικό τρόπο μέσω της εξαγωγής βακτηριακών στελεχών που λαμβάνονταν από καλλιέργειες, νέες τεχνικές ανοίγουν τον δρόμο για ανασυνδυασμένη παραγωγή των τοξινών: εισαγόμενα στο βακτηριακό στέλεχος, τα γονίδια παρέχουν νέα αλληλούχιση και κατά συνέπεια προσφέρουν τη δυνατότητα για «κατ’ επίκληση» τροποποίηση των ιδιοτήτων των τοξινών.
Με βάση το Abindgon στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ipsen Bioinnovation (η οποία ήταν προηγουμένως γνωστή ως Syntaxin) είναι ηγέτης στο πεδίο της τεχνολογίας ανασυδυασμένης βοτουλινικής τοξίνης, με εξειδίκευση στις φυσικές ανασυνδυασμένες βοτουλινικές τοξίνες, τις τροποποιημένες ανασυνδυασμένες βοτουλινικές τοξίνες, τους στοχευμένους αναστολείς έκκρισης και τα επαναστοχευμένα μόρια. Αυτό το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή της εξειδικευμένης γνώσης της Ipsen, χάρη σε μία πλατφόρμα ιδιαίτερα διαφοροποιημένων και καινοτομικών τοξινών με 75 απονεμηθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 130 εκκρεμή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο Όμιλος έχει επίσης ξεκινήσει συνεργασία στον τομέα της έρευνας με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard, με αντικείμενο τη διερεύνηση νεωτερικών ανασυνδυασμένων βοτουλινικών τοξινών για τη θεραπεία σοβαρών νευρολογικών διαταραχών.

Ο τρόπος της Ipsen: ένα ανοιχτό μοντέλο καινοτομίας
Στο πλαίσιο κάθε πλατφόρμας, η εστίαση είναι στη διαμοίραση προγραμμάτων και αντικειμενικών σκοπών. Η απόδειξη της αρχής (proof of concept) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας ανακάλυψης φαρμάκων, δηλαδή της αρχής που χρησιμοποιείται από όλους τους εμπλεκόμενους για τον προσδιορισμό ολόκληρου του κύκλου ζωής του μορίου στην Έρευνα και Ανάπτυξη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Το συμμετοχικό μοντέλο συμβάλλει στην εύρεση απαντήσεων σε βασικές ερωτήσεις, όπως η μοναδικότητα και η διαφοροποίηση κάθε μορίου. Οι δυνητικές συνέργειες τοξινών και πεπτιδίων που έχουν συνδυαστεί σε υβριδικά μόρια έχουν φέρει την Ipsen σε μία μοναδική θέση.
2 εξαιρετικές τεχνολογικές πλατφόρμες: τοξίνες και πεπτίδια
13% των πωλήσεων επενδύθηκε σε R&D το 2015

Τελευταία ανανέωση 07/11/2018