Προϊόντα υπό ανάπτυξη

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ipsen διαχειρίζεται τόσο προγράμματα ανάπτυξης νέων μορίων όσο και προγράμματα διαχείρισης του κύκλου ζωής για τα υφιστάμενα προϊόντα μας. Κατά τη διάρκεια της προκλινικής και της κλινικής ανάπτυξης, η πρώιμη ταυτοποίηση θεραπευτικών στόχων και δεικτών βοηθά τους ερευνητές να ορίσουν καλύτερα τη δυνητική αξία των μορίων. Έτσι επιταχύνεται η διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων και οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για την έγκριση φαρμάκων.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ipsen στοχεύει στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη νέων μορίων ή νέων σκευασμάτων και ενδείξεων για τα προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.
Ανακαλύψτε τα υπό ανάπτυξη προϊόντα μας στον ιστότοπο του Ομίλου Εταιρειών εδώ

Τελευταία ανανέωση 07/11/2018