ΔΥΟ καινοτόμEΣ επιστημονική πλατφόρμEΣ

Η Ipsen έχει οικοδομήσει δύο τεχνολογικές πλατφόρμες στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, τις τοξίνες και τα πεπτίδια, όπου διακρινόμαστε για την αναγνωρισμένη εξειδίκευσή μας.

SH-2-innovative-scientific-plateforms
SH-3-RD-centers

3 κορυφαία κέντρα

Η Ipsen έχει επιλέξει να εγκαταστήσει τα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει στην καρδιά τριών επιστημονικών κόμβων διεθνούς φήμης: Paris-Saclay στη Γαλλία, Oxford στο Ηνωμένο Βασίλειο και Cambridge στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε κέντρο βρίσκεται κοντά σε κορυφαία ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα, σε ιατρικά κέντρα που βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της επιστήμης, καθώς και σε εταιρείες βιοτεχνολογίας.

Προϊόντα υπό ανάπτυξη

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ipsen διαχειρίζεται τόσο προγράμματα ανάπτυξης νέων μορίων όσο και προγράμματα διαχείρισης του κύκλου ζωής για τα υφιστάμενα προϊόντα μας.

SH-Pipeline-2018
SH-scientific-affairs

Επιστημονικές υποθέσεις

Η ενεργός πολιτική συνεργασιών της Ipsen υποστηρίζει τις δραστηριότητες του τμήματος R&D της εταιρείας, από τη θεμελιώδη έρευνα έως την κλινική ανάπτυξη.

Τελευταία ανανέωση 07/11/2018