Δεοντολογία και συμμόρφωση

Η αφοσίωσή μας στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών μας απαιτεί τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα σε όλους τους τομείς εταιρικής ζωής, από την έρευνα και ανάπτυξη έως το μάρκετινγκ.

SH-Ethics-compliance
SH-transparency

Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη

Η Ipsen αναγνωρίζει ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ασθενείς, τους διαμορφωτές πολιτικής, τους επαγγελματίες υγείας (HCP), τους οργανισμούς υγείας (HCO) και τους πολίτες.

Τελευταία ανανέωση 07/11/2018